AKTUALIZACE 12. 2. 2024

Výsledky přijímacích zkoušek Nanečisto, konaných 8. února 2024 najdete ZDE.

ČJL: žáci nejvíce chybovali v posloupnosti textu, v určování větných členů, hledání podstatných jmen v 6. pádu a v určování pravopisných chyb.

M: největší problém dělá rýsování, jakákoliv slovní úloha (žáci mají problém s porozuměním textu a následným sestavením početního příkladu), problematické téma je planimetrie a stereometrie (absolutní neznalost vhodných vzorců).


Informace pro žáky i rodiče žáků, kteří mají zájem studovat některý z nabízených oborů ISŠTE Sokolov:

Ve čtvrtek 8. února 2024 se na ISŠTE Sokolov konají přijímací zkoušky nanečisto. Zahájení administrace testů v učebně je v 15 h (příchod do školy doporučujeme mezi 14:40-14:50 hodin).

Zúčastnit se mohou pouze registrovaní žáci!

Uzávěrka přihlášek byla 5. února 2024 ve 12:00 hodin

Přijímací zkoušky probíhají formou testů z předmětů:

  • Matematika a její aplikace
  • Český jazyk a literatura.

 Plánované schéma zkoušek:

15:00-15:15 hod. administrace v učebně dle rozpisu – M
15:15-16:25 testové úlohy – Matematika (M)
16:25-16:30 ukončení administrace testů – M
16:30-17:00 přestávka na odpočinek
17:00-17:15 administrace v učebně dle rozpisu – ČJ
17:15-18:15 testové úlohy – Český jazyk (ČJ)
18:15-18:20 ukončení administrace testů – ČJ

Na zkoušku z českého jazyka si žáci přinesou psací potřeby (modrá nebo černá propisovací tužka; obyčejná tužka, barevné tužky na poznámky či podtržení v testovém sešitě).
Na zkoušku z matematiky navíc rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka apod.). Tabulky a kalkulačky nejsou povoleny.

Menu