Veřejnosprávní činnost – obor NEjen pro dívky!

30. 1. 2020

23 let!!! Z pohledu dějin lidstva se jedná o pouhý okamžik, avšak z hlediska historie naší školy jde o významný časový úsek. Přesně tak dlouho totiž vyučujeme obor Veřejnosprávní činnost, který vás připraví na studium na VŠ a jeho absolventi jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu práce. Kterým odborným předmětům byste se v případě…

Vítězové soutěže Finanční gramotnost

29. 1. 2020

Naši žáci druhého až čtvrtého ročníku oboru Ekonomika a podnikání patří mezi 12 118 žáků středních škol republiky, kteří se v letošním roce zapojili do 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Každý soutěžící řešil otázky s finanční a ekonomickou problematikou včetně řešení početních úloh zaměřených na výpočty z oblasti bankovnictví a inflace. Úspěšným řešitelům školního kola…

Zamyšlení nad knihou

23. 1. 2020

Již loňský školní rok jsme ve spolupráci s žáky realizovali několik besed o knize. Naše odpolední setkávání tkví v tom, že si vybraná třída zvolí knihu, o které chce diskutovat, představí ji ostatním zúčastněným a poté má každý možnost podělit se o své zážitky či postřehy z četby. Cílem besed je, aby se žáci dokázali…

Den otevřených dveří

7. 1. 2020

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se na naší škole koná den otevřených dveří. Škola bude otevřená od 9:00 do 17:00 hodin. Zájemci o studium i široká veřejnost tak má možnost nahlédnout „pod pokličku školy“ a získat informace o podmínkách a průběhu studia, o spolupráci s firmami a možnostech uplatnění našich absolventů po ukončení školy. Průvodci budou především…

Lyžařské výcvikové kurzy 2019/2020 – ZMĚNA

6. 1. 2020

Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám došlo k úpravě termínů jednotlivých běhů lyžařských výcvikových kurzů! Upravené termíny a rozdělení tříd: běh: 26. 1. – 30. 1. 2020 – 1.PM (15), 1.PS (17), 1.A (11) běh: 2. 3. – 6. 3. 2020 – 1.PD (15), 1.PV (18), 1.Z (10) běh: 9. 3. – 13. 3. 2020 – 1.PE (24),…

Menu