• Nabízíme bezúplatný převod nepotřebného majetku na odloučeném pracovišti Horní Slavkov, Kounice 613/8:

seznam majetku do 20.000,- Kč – foto: 1HS 2HS 3HS 4HS 5HS 6HS 7HS 8HS 9HS 10HS 11HS 12HS 13HS

seznam majetku nad 20.000,- Kč – foto: 1HSl 2HSl3HSl

V případě zájmu kontaktujte nejpozději do 23. 2. 2020 paní Hrazdirovou, tel. 352 466 169, 352 466 042, e-mail: .

 

  • Nabízíme bezúplatný převod nepotřebného majetku na adrese školy, Jednoty 1620, Sokolov:

seznam majetku do 20.000,- Kč – foto: likvidace 2-2020

V případě zájmu kontaktujte nejpozději do 27. 2. 2020 paní Dicsovou, tel. 352 466 171, 736 514 015, e-mail: .

Menu