Na ISŠTE jsem studoval dlouhých sedm let, ano správně – sedm.

Začal jsem jako učeň

Začal jsem na učebním oboru Elektrikář a myslel jsem, že po dokončení studia už budu jen do konce života dřít. To byl původní plán, ale během času se můj názor změnil diametrálně, a to především díky pedagogům a mé rodině.

Cesta k maturitě

Našel jsem své velké ambice a taky touhu je splnit, takže po úspěšném dokončení učebního oboru jsem se na stejnou školu přihlásil znovu. Tentokrát jsem se upsal na čtyři roky v oboru Elektrotechnika. Šel jsem do toho s tím, že se pokusím sám sobě něco dokázat, že mám na to studovat dál. Ano, spousta z vás si bude říkat, že do toho by nikdy nešli a že to byla ztráta času a že už nikdy byste nešli 2x na stejnou školu. Vám můžu jen vzkázat, že něž tato slova vyřknete z úst, zamyslete se sami nad sebou. Přestaňte říkat, jak něco nejde, že si na vás někdo ve škole zasedl a že ten učitel je takový a ten zas takový. Není problém v učitelích ani ve škole, ale problém je jen a pouze ve vás. To, jak se ke svému životu postavíte na střední škole, ovlivní i váš budoucí život. Vím, v patnácti za vámi přijdou a řeknou: „Hej kámo, vyber si obor, kterému se budeš věnovat celý život!“ Ale v patnácti spíše přemýšlíte víc nad jinými věcmi.

Odnáším si do života mnohé

Takže ano, škola mi dala dostatek času na to, abych zjistil, kým chci být a co od svého života očekávám. Učitelé mi předali zkušenosti jak z probírané látky, ale především z vlastních životů. Stačí se jen ptát a pozorně poslouchat a získáte důležité informace i o životě. Pokud máte ke škole odpor a k učitelům, je jasné, že tu zeď ve vaší hlavě nikdo nepřeleze, takže volba je jen na vás, buďte někým anebo buďte ničím. Záleží jen na vašem přístupu.

Jsem rád, že jsem studoval na ISŠTE a ani jediný rok mi tam nepřipadal jako promarněný. Získal jsem potřebné vzdělání a posunulo mě to v životě dál. Teď studuji na vysoké škole, zároveň do toho pracuji na plný úvazek. Ano, je to složité, ale já nikdy neměl rád lehké cesty.  Můžu říct, že tam, kde jsem, jsem díky škole, ve které jsem studoval, dokonce zvažuji že bych si sám udělal pedagogické minimum, abych v budoucnosti mohl předat své zkušenosti už ne jako student, ale jako učitel.

Tohle je má odpověď, co mi dala ISŠTE. Dala mi možnost seberealizace a docílit jiné budoucnosti.

Zamyslete se nad tím, co opravdu chcete a pořádně zvažte, čím chcete být. Pokud najdete odpověď, tak vám gratuluji, udělali jste první krok k tomu být lepší, svůj život máte ve vlastních rukou a jenom vy nesete zodpovědnost za to, kam svůj život dotáhnete, takže se přestaňte vymlouvat a udělejte první krok.  Pokud se ale chcete spokojit se zbytky, tak se dál krčte za svou zdí. 

„Pomocí vzdělání se mi otevřely oči a mysl a přestal jsem žít ve snu, ale začal jsem žít svůj sen…“

Petr Čiviš

Menu