Alternativní zdroje energie byly tématem přednášky, kterou pro žáky 3. ročníku oboru Elektrikář a 2. ročníku oboru Elektrotechnika připravil pan Los z firmy SU-RE group s. r. o. Tato firma má široký záběr uplatnění v obnovitelných zdrojích. Činnost firmy zahrnuje mimo jiné výpočty a instalace solárních panelů, tepelných čerpadel nebo fotovoltaikou. Během přednášky se posluchači dozvěděli o historii solárních panelů, vývoji, složení a zapojení jednotlivých typů. Měli možnost si osahat a podrobně si prohlédnout vzorek solárního panelu. Také se dozvěděli, za jakých podmínek (svit, vítr a stíny na panelech, které ovlivňují výkon panelů) se solární panely navrhují, instalují a připojují do sítě. Byla zde připomenuta zeměpisná poloha a její výhody a nevýhody pro instalaci. Žáci vznášeli zajímavé dotazy a bylo vidět, že je tato problematika zajímá. Na závěr získali i informace o možnostech praxe v této firmě nebo zaměstnání po skončení studia.

Bc. Silvie Petrusová a kolektiv

 

Menu