Dne 22. listopadu 2023 se v Česku uskutečnil již druhý ročník celostátní online konference o klíčových trendech a inovacích ve vybraných oborech národního hospodářství s názvem READYCON Česko 2023. Vizí organizátorů je zprostředkováním informací každoročně pomáhat studentům s lepší orientací na trhu práce, a tím i s jejich rozhodnutím, kam dál po maturitní zkoušce.

V letošním roce sledovalo živé vysílání celkem 58.000 žáků. Ve spolupráci se zkušenými odborníky připravili organizátoři 8 paralelně probíhajících relací, se zajímavými přednáškami, prezentacemi a videozáběry přímo z praxe.

Naši žáci sledovali přenosy zaměřené na budoucnost na finančním trhu, v oblasti médií a marketingu, stavebnictví, strojírenství a IT. Při vysílání měli k dispozici pracovní listy, následně obdrželi i poutavě zpracovanou e-knihu a přístup k archivu přednášek, včetně záznamů z předchozího ročníku.

Akce očima žáků:

„Pro mě jako pro studenta bylo velmi přínosné vyslechnout si názory zkušených a příjemných lidí, kteří předávají posluchačům poznatky ze svého profesního života, a nemluví pouze o tom, co se píše v učebnicích.“ Markéta Průchová, 4.PM

„Podle nás to bylo celkem ok hezky připravený, ale moc obecné, hodně se mluvilo o těch firmách samotných…“ 4.PE

„Co bychom ocenili, tak je celkový koncept prezentace, velice se nám líbil způsob zpracování, byl originální a s velkým dosahem.“ 4.PT

Menu