V rámci hodin českého jazyka podporujeme tzv. čtenářskou gramotnost. Žáci se v jedné hodině seznámí s několika knihami přečtením jedné až dvou kapitol. Na další hodinu se již sejdeme v krásných prostorách naší školní knihovny. Každý maturant si podle svého vkusu vybere knihu, která jej v předešlé hodině zaujala. Pak už se jen uvelebí na sedacím pytli a začte se do příběhu.

Knihy si následně zapůjčí domů a po přečtení obohatí jejich čtenářské deníky. Četba je zároveň přípravou k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. Že je to příprava příjemná, potvrzují sami maturanti. Při odchodu slyším věty jako:“ Takovou hodinu bychom si měli ještě zopakovat,“ či, „To už zvonilo? Mně se nikam nechce, ještě bych četl.“

Mgr. Daniela Synáčová

 

Menu