31. května 2018 byl oficiálně představen web projektu Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání. Projekt, jehož cílem je integrace „digitalizace“ do současného profesního vzdělávání pomocí společně vyvinutého výukového modulu „digitalizace“ a otestování jeho přeshraničního efektu v rámci projektu, je rozdělený do čtyř milníků. 31. května končí Milník č. 1, jehož náplní byla vizualizace obsahu projektu, představení možností implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání.

V průběhu tří zbývajících milníků bude realizováno pořízení a vybavení virtuální učebny, vypracována koncepce výukového modulu „Digitální vzdělávání“ do profesního vzdělávání, dojde k ověření teoretických a praktických obsahů výukového modulu „Digitální vzdělávání“ na obou vzdělávacích institucích, tj. v Sokolově a v Chemnitz a také k ověření přeshraniční spolupráce na společném projektu.

Po odborné a obsahové stránce je tento projekt podporován společnými aktivitami projektových partnerů. Cílem je připravit nejenom budoucí odborníky, ale také žáky a pedagogy, na plánovanou digitalizaci.

 

 

 

Menu