Inženýr Miroslav Balatka, od října 2018 zvolený senátorem za volební obvod, do kterého patří Sokolovsko, Mariánskolázeňsko, Toužimsko a Tepelsko, přišel v pátek 17. září besedovat se žáky Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově o práci politiků, o smyslu voleb a zapojení se do veřejného života. Senátor nepřijel jen mluvit: „I já se rád od studentů dozvím, jak se jim nyní v našem kraji žije, co by chtěli zlepšít, změnit, co se jim líbí, či naopak nelíbí,“ avizoval před besedou.

Jeho přání se stoprocentně vyplnilo. Žáci druhých a třetích ročníků školy měli pro něho celou řadu nápadů, jak a čím oživit a zlepšit místa, ve kterých žijí. „U nás ve městě zrušili skatepark, kam jsme rádi chodili,“ postěžoval si jeden z přítomných. „Musíte se umět ozvat, nesmířit se s věcmi, když se vám něco nelíbí, je potřeba něco s tím dělat, za dobré věci podle svých možností bojovat – aktivní lidé zmohou velmi mnoho,“ vyzýval mládež senátor.

Žáci se hosta ptali na nejrůznější témata z politického i osobního života. Chtěli vědět, co senátor vystudoval, proč se rozhodl pro práci politika, jaký má názor na automobilitu v budoucnosti nebo na návrh zákona o manželství stejnopohlavních párů, kolik si vydělá peněz, co si myslí o úrovni školství v našem kraji, proč se na maturitních oborech učí dva cizí jazyky, jak by řešil úbytek obyvatel v Karlovarském kraji, co dělat s tím, že lidé podvádí na daních, jak probíhají volby, jestli je pro zavedení společné evropské měny v Česku, a pokud ano, tak proč.

Podle samotných studentů jsou pro zlepšení života v kraji důležité péče o životní prostředí, o kvalitní zaměstnanost a zvyšování vzdělanosti, například tím, že kraj bude mít vysokou školu s vlastním vědeckým výzkumem. „Nová vysoká škola by musela být něčím zajímavá a jedinečná, aby přitáhla i studenty z jiných krajů, například česko-německá, úzce spolupracující s partnery v sousedním Bavorsku, které je jedním z nejrozvinutějších regionů světa,“ navrhl pan Balatka.

Senátor mladým lidem také vyprávěl, jak se žilo za komunismu: „Ani nevíte, co mají lidi teď za svobodu, jak jsme jako mladí muzikanti ani nesměli dělat koncerty, jak mne mrzí, že neumím ze školních let v komunismu dobře cizí jazyky. Prosím važte si a využijte co nejvíce toho, že se je ve škole nyní zdarma učíte.“

Host na přání studentů promluvil také o své profesi zeměměřiče, která ho donedávna živila a moc ho baví. K otázce zájmu o veřejný život zdůraznil, že v demokracii je nezbytné nebýt lhostejný a svobodné volby považovat za svátek, kdy jsou lidé skutečnými pány ve své zemi – pokud je ovšem využijí, jinak svůj hlas přenechávají někomu jinému.

Beseda trvala dvě vyučovací hodiny, studenti se nenudili, pozorně poslouchali a hlásili se o slovo. Někteří vyznali, že chtějí zůstat v budoucnu ve svém kraji, že věří v jeho lepší budoucnost a na konci všichni odměnili senátora Balatku potleskem. Od pořadatelky besedy Daniely Synáčové dostal za školu kytici a pero s logem školy.

Mgr. Hana Kábrtová

Menu