Komise strojní vyhlásila pro žáky ISŠTE soutěž v odhadu technických veličin. Úkolem soutěže „Máš míru v oku?“ bylo co nejvíce se přiblížit skutečným rozměrům a váze ukázkové hřídele: ø 32 mm, 405 mm, 1,13 kg. Dovolená odchylka od správných hodnot veličin byla pro průměr a délku 10 %, pro hmotnost 20 %.

Jen 14 z 230 soutěžících se přiblížilo dostatečně blízko, aby mohli bojovat o ceny. Věcné ocenění za svůj odhad získali a na stupních vítězů stanuli:

  1. Milič BOHÁČEK (S2.A)
  2. Martin ČECH (2.Z)
  3. Ladislav ADAMJAK (2.O)

Děkujeme všem soutěžícím a vítězům gratulujeme!

Ing. Kateřina Mizerová a kol. PK STROJ

 

Menu