Životní cesta je klikatá, nikdy nevede přímo k cíli. Některé zastávky jsou však pro většinu z nás podobné či stejné, v určité životní etapě každý z nás navštěvoval nějaké to vzdělávací zařízení a naše vzpomínky na léta strávená v oněch dlouhých chodbách plných hlučících žáků nás nikdy neopustí. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov je jednou z těch škol, která dělá vše proto, aby času strávenému v jejím nitru dala patřičný smysl. Není to jen škola jako taková, budova, která nabízí prostor a zázemí, ale jsou to i lidé, kteří se o průběh studia starají.

Každodenní výuka je jen jeden dílek skládačky. Nelze samozřejmě kvalitní výuku opomenout, ale o té tento článek pojednávat nebude. Pokusím se vám představit další aspekty školního života, jsou to ty součásti, které ho dělají tak bohatým a pestrým.

Školní stipendium je pro žáky velkou motivací, nelze na něj ovšem pohlížet jen jako na získání finančních prostředků. Jde především o odměnu za dobře odvedenou práci, kterou žáci dělají pro rozvoj vlastní osobnosti a získání znalostí a dovedností pro svůj profesní i osobní život. Jde o pocit úspěchu a jeho ohodnocení. Přesně z těchto důvodů stipendium nabízíme

Jak už název školy napovídá, vyučujeme širokou škálu oborů. Nabízíme obory ekonomické, IT, elektro a strojírenské. Samozřejmě si žák může vybrat cestu směřující k získání maturitního vysvědčení nebo výučního listu. Je to právě střední škola, která už se více zapojuje do vytváření názorů, hodnot a životních postojů svých žáků a snaží se jim vytvářet podmínky pro získání zkušeností, které využijí pro plnohodnotný život. Jednou podstatnou schopností, kterou naši žáci na pracovním trhu nabízejí, je řidičské oprávnění, které v rámci studia některých oborů mohou získat.

Každý obor na naší škole má svá specifika a my musíme reagovat na nejnovější trendy a rychlý pokrok v moderních technologiích. Jednou ze složek, které k tomu přispívají, jsou rozličné vzdělávací programy. Příkladem může být MikroTik Academy, což je program určený pro žáky oboru Informační technologie. V rámci tohoto programu získají žáci teoretické i praktické znalosti pro práci se síťovými zařízeními MikroTik RouterBoard a softwarem MikroTik RouterOS. Jde o prakticky zaměřený vzdělávací program pro využití zařízení firmy MikroTik v počítačových sítích. Výrobní program firmy Mikrotik je zaměřen na oblast menších a středně velkých počítačových sítí. Vzhledem k ceně je dobře použitelný i v domácím prostředí. ISŠTE Sokolov využívá prvky MikroTik ve výuce oboru Informační technologie, žáci mají přístup k výukovým zdrojům. Na konci vzdělávacího programu je žák oprávněný složit zkoušku a získat mezinárodně uznávaný certifikát MTCNA (MikroTik Certified Network Associate).

Některé vzdělávací programy jsou zaměřeny i pro žáky základních škol. Je to pro ně možnost seznámit se s prostředím školy a s odlišným přístupem získávání zkušeností.

Výuka odborných předmětů v ekonomických oborech se opírá o tři základní pilíře – podnikavost, finanční gramotnost a přípravu na zaměstnání. Ve 2. ročníku absolvují žáci program JA Studentská firma, pod vedením mentorů mají příležitost vytvořit vlastní firmu, vyzkoušet si práci v týmu, projektové, finanční řízení a zároveň si zasoutěžit. Lze konstatovat, že úspěšně. Již 4. rok po sobě vyhrály naše firmy oblastní kolo soutěže JA TOP LOGO, v loňském roce obsadila společnost MOIKO dokonce 2. místo v ČR.  Na závěr roku pak žáci skládají ESP – mezinárodní zkoušku z podnikatelských a ekonomických znalostí.

Do různých soutěží se „naši mladí ekonomové“ ale zapojují v průběhu celého studia. Aktuálně jsme již 2.rokem „mistři ČR“ ve FiNGRPlay, počítačové simulaci zaměřené na správu rodinného rozpočtu. Daří se nám v soutěži napojené na celosvětový projekt Global Money Week s názvem Finanční gramotnost, realizované za podpory MŠMT, MF a ČNB. Každý rok máme velké % úspěšných řešitelů Ekonomické olympiády.

Je toho samozřejmě mnohem a mnohem více, co můžeme a jsme ochotni udělat pro lepší budoucnost. Naše škola je obrovský živoucí organismus, který každého, kdo má zájem, může nasměrovat a podpořit v jeho pokroku a dosažení svých cílů.  A proč to vlastně všechno děláme? Protože nás to baví. Někteří učitelé jsou samozřejmě přísnější a jiní zase dávají větší prostor žákům, ale tak je to v pořádku, jelikož nikdo z nás nebrání kreativitě a rozvoji žáka-ba naopak, ukazujeme a nabízíme různé cesty a je jen na našich žácích, kterou z nich se vydají. Všichni v naší škole jsme zkrátka jedno dobře promazané a výborně fungující soukolí, které tento stroj pohání.

Mgr. Bc. Tomáš Babický

Menu