Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2023/2024

Všechny obory

Blahopřejeme všem, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky a jsou přijati na naši školu!

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení poskytne p. Kopková (352 466 197, 702 253 134) nebo p. Husáková (352 466 159, 702 253 353).

Menu