Výsledky 1. kola PŘ 2021/2022

 

Obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou

Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou

 

Gratulujeme všem, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky a jsou přijati na naši školu!

Pokud jste nebyli přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání podle paragrafu 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za oznámená.

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení poskytne p. Kopková (352 466 197, 702 253 134) nebo p. Husáková (352 466 159, 702 253 353).

Menu