Výsledky účastníků přijímacích zkoušek Nanečisto 2023:

Nanečisto výsledky 2023

Problematické oblasti

Český jazyk a literatura

  • vyhledání slov s pravopisnou chybou;
  • určení základní skladební dvojice;
  • určení pádu a vzoru podstatných jmen;
  • nalezení dvojhlásek;
  • tvorba slov.

Matematika

  • geometrie;
  • slovní úlohy (mají problém s porozuměním textu a následným sestavením početního příkladu);
  • planimetrie – neznalost vhodných vzorců.
Menu