Tak jako každý rok i letos jsme se zúčastnili akce „Příběhy bezpráví“. Žáci školy získali informace o násilné kolektivizaci zemědělství v 50. letech 20. století.

16. listopadu žáci prvních a čtvrtých ročníků zhlédli film „Meze“, který popisuje násilnou kolektivizaci a otřesné chování komunistického režimu na příběhu jedné konkrétní rodiny.

Po promítání následovala obvyklá beseda. Letos jsme mezi žáky pozvali paní Zdenku Kuzebauchovou, jejíž rodiče vlastnili pole, zvířata a nechtěli se jich vzdát. Ve svém vyprávění došla od 50. let až k Sametové revoluci 1989. Žáci ji za vyprávění ocenili dlouhým potleskem a krásnou kyticí.

„Akce se mi líbila, i když to celé vyprávění bylo hrozně depresivní,“ sdělil nám Jakub, žák 1.PM.  Jana, také z 1.PM, se přiznala: „Když paní Kuzebauchová říkala, že zpočátku svého otce nenáviděla za to, že nemůže studovat, a až později si uvědomila, jaký je hrdina, úplně mi zvlhly oči.“

Mgr. Daniela Synáčová

Menu