Předmětová komise strojní připravila pro žáky školy soutěž Odhad technických veličin. Téměř 300 žáků technických oborů zkoumalo ozubené soukolí a odhadovalo průměr, převodový poměr a otáčky. Úkolem bylo co nejblíže svůj odhad přiblížit skutečným údajům. Mezi neúspěšnější oceněné patří: Zdeněk Feřtek (1. ročník Dopravní prostředky, Miroslav ChuraňLukáš Chlíbek (3. ročník Obraběč kovů),  Jakub Incédy (1. ročník Strojní mechanik) a Daniel Hilf (4. ročník Strojírenství).

Nejlepším gratulujeme, děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na novou výzvu příští rok!

Ing. Kateřina Mizerová

 

 

Menu