Pedagogové Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov začali nový školní rok kromě jiného školením v první pomoci.

Kurz byl vše, jen ne teoretický. Učitelé ve dvojicích každý těžký úraz zkoušeli ošetřovat sami na sobě s pomocí vybavené lékárničky, ale učili se i improvizovat. Tyto dovednosti využijí nejen ve škole, ale hlavně v mimoškolních aktivitách, turistických kurzech a výletech, kterých pořádají pro své žáky opravdu mnoho. Kurz pro školu zorganizovala PhDr. Radka Pillerová. 

Mgr. Daniela Synáčová

 

Menu