AKTUALIZACE:

  • Od 15. února 2021 pokračuje výuka pouze distančním způsobem.
  • Od 1. února 2021 pokračuje výuka pouze distančním způsobem.
  • Od 25. ledna 2021 pokračuje výuka pouze distančním způsobem.

Na základě usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 bude výuka od 11. do 22. ledna 2021 probíhat pro všechny žáky pouze distančním způsobem.

Povoleny jsou prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Opatření PES pro oblast školství

Menu