Nedílnou součástí školního života tříd ve 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání je práce ve studentské firmě v rámci programu JA Studentská firma vzdělávací organizace JA Czech. Žáci ve skupinách sestavují a v praxi realizují vlastní podnikatelský záměr. Plánují, vyrábí, propagují, prodávají … a soutěží. Vše za podpory vedení školy a pod odborným dohledem svých vyučujících a také mentora z praxe.

V letošním roce máme opravdu skvělého mentora. Hodiny strávené se zkušeným marketérem jsou přínosem pro nás pro všechny. Na druhém letošním workshopu dne 24. února 2023 jsme s panem Evženem Chlandou debatovali o komunikaci se zákazníkem a zákaznickém servisu. Druhou částí každého společného setkání jsou individuální konzultace s jednotlivými studentskými firmami, tentokrát na téma korporátní identita ve výroční zprávě a na veletrhu JA EXPO. Kromě know-how je pro žáky i vyučující velmi příjemné sdílení radosti z našich drobných úspěchů od profesionála, i ocenění ve formě dárečků za umístění v soutěži JA TOP LOGO. Za zajímavé poznatky, konzultace a dárečky děkujeme!

Ing. Renata Hethová, Ing. Olga Strnadová

 

 

Menu