Další z exkurzí, při kterých žáci elektro oborů (3. ročník Elektrikář, 4. ročník Elektrotechnika) získávají praktické zkušenosti, proběhla 11. dubna 2022, kdy naši žáci navštívili rozvodnu Hradec (ČEPS). Rozvodna Hradec je významným uzlem přenosové soustavy ČR z pohledu přenosu a vyvedení elektrické energie v rámci ČR. Byla zvýšena zkratová odolnost rozvodny 420 kV Hradec na 50/125 kA. Žáci byli nadšeni i překvapeni neustálým sršením 400 kV napětí.

Ing. Petr Budař, Ing. Josef Szmuda

 

Menu