Aktualizace 1. 11. 2020: Distanční výuka pokračuje – na základě rozhodnutí vlády je omezen s účinností od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 provoz středních a vyšších odborných škol. Výuka je organizována dle stávajících rozvrhů včetně suplování.

Na základě Usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení je omezen s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří. Nově tedy včetně praktické výuky (včetně praktické výuky vykonávané na pracovištích fyzických nebo právnických osob).

Od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 probíhá veškerá výuka distanční formou. Pro odborný výcvik jsou povinnosti žáků shodné jako pro výuku teoretických předmětů:

  • Výuka je organizována dle stávajících rozvrhů, případně upravena suplováním. Žáci musí sledovat změny rozvrhu.
  • Žáci, kteří mají nařízenou karanténu nebo onemocnění v domácím léčení, se distanční výuky mohou účastnit. V případě hospitalizace žáka v nemocnici je jeho nepřítomnost při distančním vzdělávání omluvena.
Menu