Děkujeme České spořitelně, a. s., která darovala Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, p. o. věcný dar ve formě počítačů a monitorů. Nová technika zlepší podmínky pro výuku předmětů Počítačové sítě a Operační systémy.

Menu