Žáci čtvrtého ročníku oboru Informační technologie Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov uspořádali ve čtvrtek 4. října 2018 pro ostatní žáky i učitele školy, ale také pro veřejnost, besedu o knize „Stařec a moře“ od Ernesta Hemingwaye. Zamýšleli se i nad tím, zda si stejně jako autor knihy připadají jako ztracená generace. Besedu, které se v knihovně školy zúčastnilo kolem dvaceti lidí, velice pěkně vedl student Miroslav Fáč, který po skončení uvedl: „Moc se mi na besedu nechtělo, nedokázal jsem si představit, jak nám to půjde, ale jsem moc rád, že jsem přišel, protože podněty k zamyšlení z knihy ostatních spolužáků a dalších příchozích mě hodně obohatily, a to nejen k maturitě.“ Další besedu připravují tentokrát „čtvrťáci“ oboru Ekonomika a podnikání. Uskuteční se 6. listopadu 2018 od 14.45 hodin v moderní knihovně školy a besedovat se bude o knize George Orwella „Farma zvířat“. Všichni jsou srdečně zváni!

Mgr. Hana Kábrtová

  

Menu