Ve středu 10. května 2023 proběhl po celé ČR již 27. ročník tradiční sbírky Český den proti rakovině pořádaný neziskovou organizací Liga boje proti rakovině Praha. Cílem této akce je informovat veřejnost o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, výzkum apod.

Již tradičně se v pozici dobrovolníků vydávají do ulic Sokolova a okolích obcí také žáci Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov. Déšť sice „vyhnal“ lidi z ulic, přesto se většině dvojic, tentokrát z řad žáků 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, podařilo prodat všechny kytičky a celkem vybrat neuvěřitelných 22 691 Kč.

„Žlutě rozkvetla“ i naše škola. Jménem hlavního pořadatele této charitativní akce ze srdce děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy, kteří do sbírky přispěli. Zjištění, že ani mladým lidem není osud ostatních lhostejný, že jsou empatičtí a ochotní přispívat na dobrou věc, je velmi příjemné.

 

Natálie Weissová

Kytičkový den byl pro nás s paní asistentkou velmi pěkný. Potkaly jsme mnoho příjemných a milých lidí. Jedna paní si nás během prodeje sama našla a donesla nám jako poděkování čokoládu. Poznaly jsme bohužel i mnoho lidí, kteří se s rakovinou setkali osobně nebo znají někoho, kdo s touto nemocí bojuje. Sokolov je plný ochotných a příjemných lidí, kteří podporují dobré věci.
Menu