Celkem 19 žákům 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání se podařilo získat na konci školního roku 2022/2023 mezinárodně uznávaný certifikát Entrepreneurial Skills Pass (ESP, certifikát podnikatelských dovedností). Cesta k jeho získání není jednoduchá, proces má tři fáze. Žáci musí projít přes praktickou podnikatelskou zkušenost, tj. absolvovat program JA Studentská firma, následuje vyhodnocení osobního pokroku v oblasti základních kompetencí. Závěrečná mezinárodní zkouška pak prověřuje jejich teoretické a faktické znalosti týkající se podnikatelských témat a konceptů.

Certifikát významně zatraktivní držitele na trhu práce, obohatí jeho c. v., je uznávaný řadou globálních a evropský organizací např. Evropskou komisí, Evropským parlamentem, ministerstvy vzdělávání v řadě zemí a též univerzitami.

K získání ESP gratulujeme!

Ing. Renata Hethová, Ing. Olga Strnadová

Menu