Výstava závěrečných prací žáků 3. ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel se uskuteční 30. května 2023. V době od 9 do 13.30 hodin  v učebna 3220 představí své práce žáci třídy 3.A společně s třídním učitelem Ing. Karlem Ivanem.

Menu