Ve dnech 25. – 26. dubna 2018 byla naše škola pořadatelem celorepublikové soutěže zručnosti v oboru elektrikář KOPOS CUP 2018. Společně s naší školou soutěž pořádaly firmy: KOPOS KOLÍN a.s., ABB s. r. o.Elroz, a. s.

Do letošního ročníku dvoudenní soutěže vyslaly své reprezentanty tyto školy: Střední průmyslová škola Tachov, Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, SPŠSE a VOŠ Liberec, Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Střední škola technická Most.

Po slavnostním zahájení následovala teoretická část soutěže zaměřená na znalosti z vyhlášky č. 50/1978. Ve druhém dni v časovém limitu pěti hodin museli soutěžící provést prakticky montáž lištových a nástěnných rozvodů. Na celý průběh soutěže dohlížel nestranný hodnotitel p. Hruška z firmy ELROZ, a.s. Hodnocení praktické části prováděli zástupci firem p. Hajný s p. Zuzaňákem (KOPOS KOLÍN a.s.), p. Kříž (ABB s.r.o., Elektro-Praga) a p. Hruška (ELROZ, a.s.). Na stupni nejvyšším se umístili žáci naší školy Roman Karásek a Tomáš Dulovec (3. ročník oboru Elektrikář), vzhledem k pravidlům soutěže ale nebyl jejich výsledek zahrnutý do celkového pořadí, které je následující:

  1. Fišer, Romaniuk – Střední škola technická Most
  2. Jakš, Balek – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov
  3. Svárovský, Oždian – SPŠSE a VOŠ Liberec

Gratulujeme nejen vítězům, ale i ostatním soutěžícím, všichni prokázali skvělé znalosti a dovednosti. Poděkování patří těmto firmám, bez nichž by se soutěž nemohla uskutečnit:

KOPOS KOLÍN a. s., ABB s.r.o., Elektro-Praga, ELROZ, a.s., DIVIŠ ELEKTRO CENTRUM s.r.o., WAGO – Elektro, spol. s.r.o., NADE, s.r.o., Sokolovská elektro firma, spol. s.r.o., ELKOV elektro a.s.

 

Bc. Silvie Petrusová

Menu