Pět žáků 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání – Sofiia Sokur, Aneta Nýdlová, Josef Karanikolov, Ondřej KoněvalíkPetr Šusta – získalo na konci školního roku 2023/2024 mezinárodně uznávaný certifikát podnikatelských dovedností Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

Certifikát významně zatraktivní držitele na trhu práce, obohatí jeho c. v., je uznávaný řadou globálních a evropský organizací např. Evropskou komisí, Evropským parlamentem, ministerstvy vzdělávání v řadě zemí a též univerzitami.

Cesta k získání není jednoduchá, proces má tři fáze. Žáci musí projít přes praktickou podnikatelskou zkušenost, tj. absolvovat program JA Studentská firma, následuje sebehodnotící dotazník s cílem analyzovat posun v oblasti základních kompetencí žáků. Závěrečná mezinárodní zkouška pak prověřuje jejich teoretické a faktické znalosti týkající se podnikatelských témat a konceptů.

Pevně věříme, že žáci využijí získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě. Ke složení zkoušky gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a oboru!

Ing. Renata Hethová, Ing. Olga Strnadová

Menu