Jednotná přijímací zkouška se bude konat u oborů vzdělání:

  • Ekonomika a podnikání
  • Elektrotechnika
  • Informační technologie
  • Veřejnosprávní činnost.

Jednotná přijímací zkouška se nebude konat u oborů vzdělání:

  • Dopravní prostředky
  • Strojírenství.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou na webu školy.

Menu