Již loňský školní rok jsme ve spolupráci s žáky realizovali několik besed o knize. Naše odpolední setkávání tkví v tom, že si vybraná třída zvolí knihu, o které chce diskutovat, představí ji ostatním zúčastněným a poté má každý možnost podělit se o své zážitky či postřehy z četby. Cílem besed je, aby se žáci dokázali prezentovat před větším množstvím lidí, aby se s konkrétní knihou seznámili do hloubky, dokázali říci svůj názor a kriticky uvažovat.

I v letošním školním roce pokračujeme v této aktivitě. Sérii diskuzí nad knihami, které si žáci připravují k maturitní zkoušce, odstartovala beseda o knize Malý princ. Malého prince A. de Saint-Exupéry si připravili žáci 3. ročníku oboru Informační technologie. Návštěvníky besedy seznámili s životním příběhem spisovatele a poté představovali jednotlivé postavy tohoto příběhu a vyzývali spolužáky otázkami k zamyšlení a reakci. Největší odezvu měla otázka životních hodnot. Jsou peníze důležité v životě? A jak moc? Mám zodpovědnost za někoho, koho k sobě citově připoutám?

Zatím poslední besedující žáci byli ze čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost, kteří si připravili rozbor knihy Romeo, Julie a tma od Jana Otčenáška. Zájem o besedu projevilo přes 40 žáků, a díky tomu víme, že naše setkávání mají smysl! Přijďte se někdy podívat i vy, plakáty informující o další besedě visí zpravidla v 6. patře nebo jsou dostupné v digitální podobě na sociálních sítích – Facebooku a Instagramu. Zvána je samozřejmě i veřejnost, sházíme se v knihovně školy (4. NP).

Mgr. Daniela Synáčová, Mgr. Vlasta Prokešová

Menu