Informace pro žáky a rodiče k zahájení školního roku 2019/2020:

v 8.00 h – třídnické hodiny v kmenových učebnách,

v 10.00 h – slavnostní zahájení ve sportovní hale.

Menu