ISŠTE Sokolov - Školní poradenské pracoviště
Úvodní
stránka
Napište
nám
Kontakty Správa RS
  Hledat 
Dnes má svátek Vítězslav. Pátek 21. červenec 2017
Novinky na E-mail
  E-mail 
Kalendář
červenec 2017
Po Út St Čt Pa So Ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
Aktuality
11
07
Maturitní zkoušky - podzim 2017
Termíny ústních zkoušek
03
07
Přijímací řízení 2017/2018
Vyhlášení 4. kola - pro obory ukončované závěrečnou zkouškou
Přijímací řízení 2017/2018
Vyhlášení 3. kola - pro obory ukončované maturitní zkouškou
30
06
Žáci bojovali „O úsměv pana ředitele“
Floorbalový turnaj o putovní pohár
26
06
Výplata stipendií
Informace pro žáky školy
více z aktualit >>>

Virtuální prohlídka školy

Školní poradenské pracoviště

V roce 2005 zřídila Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov jako jedna z mála středních škol v karlovarském kraji vlastní školní poradenské pracoviště.

Pracoviště je určeno především pro žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva, se zapojením do kolektivu, případně s jinými problémy, které brání úspěšnému studiu. Kromě toho slouží též k návštěvám rodičů, konání výchovných komisí, setkáním výchovných poradců, schůzkám poradenského týmu, konzultacím s pedagogy a schůzkám učitelů, na kterých si vyměňují zkušenosti, informace a náměty pro práci ve svých třídách.

Podmínkou úspěšného fungování činnosti poradenského pracoviště je provázanost a spolupráce všech subjektů vstupujícími do procesu vzdělávání tak, aby péče o každého žáka byla plánovitá a systematická od prvního do závěrečného ročníku.


Poradenský tým tvoří:

Výchovný poradce
Školní speciální psycholog
Školní preventista sociálně-patologických jevů
Školní speciální pedagog – tato funkce je zřízena na škole v rámci systémového projektu RŠPP – VIP II. financovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky.

Účelem činnosti školního poradenského pracoviště je zejména všestranná péče o žáky ohrožené neprospěchem, rizikovým chováním, sociálním vyloučením a předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Činnost poradenského pracoviště se proto zaměřuje na tyto oblasti:

Péče o žáky ohrožené sociálním vyloučením:

- péče o žáky s neprospěchem (zjišťování příčin a následná opatření),
- práce se skupinami žáků s určitým problémem (sociální neobratnost, chybějící studijní návyky...),
- poradenství v oblasti osobnostního rozvoje,
- intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.


Práce s třídními kolektivy:

- diagnostika třídních kolektivů - sociometrická šetření ve třídách a následná práce se třídou,
- poradenství v oblasti stylů efektivního učení.


Prevence sociálně patologických jevů:

- monitorování stavu výskytu sociálně nežádoucích jevů na škole,
- odhalování a řešení případů ostrakismu a šikany,
- zajišťování přednášek a preventivních aktivit na škole školní preventistkou sociálně patologických jevů.


Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami:

- evidence žáků se specifickými poruchami učení a spolupráce s vyučujícími v těchto případech,
- pomoc žákům výjimečně nadaným.


Kariérové poradenství:

- individuální poradenství pro žáky, kteří uvažují o změně oboru,
- semináře pro absolventy (aktuální informace o možnostech dalšího vzdělání a profesního uplatnění),
- pomoc při výběru VŠ, nabídka využití Dotazníku volby povolání pro žáky 3. a 4. ročníků,
- konzultace a přednášky  pracovníků Úřadu práce v Sokolově.


Konzultace pro rodiče:

- individuální konzultace pro rodiče v dopoledních i odpoledních hodinách.


Školní speciální psycholog, výchovný poradce, preventista:
PaedDr. Onderová Zuzana
Sokolov - tel. 352 466 199
Královské Poříčí - tel. 352 324 913Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Upozornění
x