ISŠTE Sokolov - VĚŽ – Věda pro život, život pro vědu
Úvodní
stránka
Napište
nám
Kontakty Správa RS
  Hledat 
Dnes má svátek Vítězslav. Pátek 21. červenec 2017
Novinky na E-mail
  E-mail 
Kalendář
červenec 2017
Po Út St Čt Pa So Ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7 - 1. 9. 2017
Hlavní prázdniny
Aktuality
11
07
Maturitní zkoušky - podzim 2017
Termíny ústních zkoušek
03
07
Přijímací řízení 2017/2018
Vyhlášení 4. kola - pro obory ukončované závěrečnou zkouškou
Přijímací řízení 2017/2018
Vyhlášení 3. kola - pro obory ukončované maturitní zkouškou
30
06
Žáci bojovali „O úsměv pana ředitele“
Floorbalový turnaj o putovní pohár
26
06
Výplata stipendií
Informace pro žáky školy
více z aktualit >>>

Virtuální prohlídka školy

VĚŽ – Věda pro život, život pro vědu

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0029
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

Partner projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Žadatel projektu: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Webové stránky projektu: http://vez-opvk.cz/

 

Cílem projektu: je systematická příprava lidských zdrojů v Ústeckém a Karlovarském kraji pro podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech (PTO) a jejich popularizaci. Projekt inovativně propojuje všechny subjekty ve vzdělávacím řetězci od pracovníků VŠ přes pedagogy středních a vyšších odborných škol (SŠ, VOŠ) až k jejich studentům a žákům. Je v něm 7 partnerů: 4 SŠ, 1 VOŠ a 2 součásti VŠ ? Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP a Fakulta dopravní ČVUT, pracoviště Děčín. Projekt obsahuje 7 klíčových aktivit: vzdělávání akademických a výzkumných pracovníků, vzdělávání učitelů SŠ a VOŠ, vzdělávání zájemců o

PTO z řad žáků a studentů SŠ a VOŠ, vzdělávání těchto zájemců v rámci mimoškolních aktiv a exkurzí, vyhledávání nových talentů v PTO prostřednictvím projektové soutěže, mapování situace ve výuce a popularizaci PTO na SŠ a VOŠ a navržení systematické a dlouhodobé spolupráce škol s příbuzným zaměřením, rozšiřování

výsledků projektu včetně webové stránky.

 

Návazným cílem: OP VK  je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti  ČR  prostřednictvím  modernizace  systémů  počátečního,  terciárního  a dalšího vzdělávání, jejich  propojení  do  komplexního  systému  celoživotního  učení  a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji (dále též „V a V“).  Globálním cílem prioritní osy 2 OP VK  je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení  s výzkumnou  a  vývojovou  činností,  větší  flexibilitě  a  kreativitě  absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

Cílem oblasti podpory 2.3 OP VK  –  Lidské  zdroje  ve  výzkumu  a  vývoji  je  zkvalitnění personálního  zabezpečení  výzkumu  a  vývoje  včetně  zlepšení  odborné  přípravy  a  podmínek  pracovníků a využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů. Cílem Výzvy č. 45 je  cíleně  propagovat  přírodovědné  a  technické  obory  aktivitami  směřujícími k popularizaci výzkumu a vývoje a badatelsky orientované výuce.

 

Popis cílové skupiny:

1.             akademičtí a ostatní odborní pracovníci vysokých škol

2.             odborní pracovníci výzkumných a vývojových institucí

3.             studenti vysokých škol

4.             zájemci o vědecko-výzkumnou práci

5.             pedagogičtí pracovníci základních a středních škol

 

Aktivity projektu

1.             Vzdělávání akademických, výzkumných a odborných pracovníků

2.             Vzdělávání učitelů středních škola a vyšších odborných škol

3.             Vzdělávání žáků a studentů – zájemců o přírodovědné a technické obory

4.             Vzdělávání žáků a studentů mimo prostředí vyšších, středních a základních škol

5.             Hledání nových technických a přírodovědných talentů

6.             Propojování vzdělávacích subjektů a vytváření jejich sdružení

7.             Rozšiřování výsledků projektu a hodnocení kvality práce na projektu
Upozornění
x