Ještě před zahájením nového školního roku absolvovali učitelé ISŠTE Sokolov 29. srpna 2022 workshop na téma Agresivita ve škole, jehož školitelem byl Mgr. Zdeněk Altman. Program workshopu:

 • Několik slov obecně o agresivitě
 • Hlavní zdroje problematického chování u dětí
 • Agresivní chování jako projev nevyzrálosti osobnosti
 • Agresivita jako naučený způsob chování
 • Obranná agresivita
 • Agresivita jako náhražka tvořivého činu
 • Agresivita jako prostředek k získání moci a potlačení slabosti
 • Skupinové násilí
 • Podstata a vývoj šikany
 • Základní vlastnosti agresivity
 • Několik nápadů, jak zacházet s agresivitou ve škole
 • Využití komunikačních dovedností při zvládání zlostných výlevů
 • Násilnické, nepřátelské až asociální chování

 

Menu