Před vánočními svátky jsme se sešli ve školní knihovně, abychom si připomněli hrůzy 2. světové války a holocaustu. Pamětníci těchto strašných událostí postupně ubývají, proto naše beseda proběhla netradičně bez pamětníků, jen s jejich vzpomínkami natočenými jako audio či videonahrávky.

První část besedy věnoval přednášející pan Konejl ze společnosti ICEJ historii židovského národa a vysvětlení důvodů jejich pronásledování a organizování pogromů na jejich společenství. Druhou část besedy tvořily výše zmíněné nahrávky. Povídání bylo zakončeno příznačným citátem: Kdo nezná historii, je nucen si ji zopakovat.

Mgr. Daniela Synáčová

Menu