23 let!!! Z pohledu dějin lidstva se jedná o pouhý okamžik, avšak z hlediska historie naší školy jde o významný časový úsek. Přesně tak dlouho totiž vyučujeme obor Veřejnosprávní činnost, který vás připraví na studium na VŠ a jeho absolventi jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu práce. Kterým odborným předmětům byste se v případě zájmu věnovali?

24. rok výuky Veřejnosprávní činnosti začínáme 1. 9. 2020.

Menu