Ve čtvrtek 1. února se na SPŠ Ostrov uskutečnilo ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky v kategorii Senior. Hlavním cílem této soutěže je rozvíjet informatické myšlení žáků.  Do Bebras Challenge postoupilo přibližně 30 nejlepších řešitelů z každého kraje. V Karlovarském kraji stanul na stupni nejvyšším náš reprezentant – žák čtvrtého ročníku oboru Informační technologie Karel Soural, který získal 178 bodů a stal se i úspěšným řešitelem soutěže. Ředitel školy Mgr. Pavel Janus předal vítězi slíbenou část auta.

Gratulujeme!

 

 

 

 

Menu