Termíny pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce
Jarní zkušební obdobído 3. 12. 2018
Podzimní zkušební obdobído 25. 6. 2019
Termíny MZ pro jarní období 2019
Společná část MZ – Český jazyk a literatura; Cizí jazyk (povinná zkouška) – písemné práce10.-11. 4. 2019
Společná část MZ – Didaktické testy, písemné práce (nepovinná zkouška)2.-10. 5. 2019
Ústní zkouška16. 5.-10. 6. 2019
Profilová část – maturitní zkouška ústní16. 5.-10. 6. 2019
Praktická zkouška23. 4.-26. 4. 2019

MZ ústní jaro 2019

Termíny a zahájení ÚZ MZ jaro 2019 – Loket

Na slavnostní zahájení jsou povinni se dostavit všichni maturanti dané třídy.

Povolené pomůcky – jaro 2019

Sdělení MŠMT – termíny SC MZ jaro 2019

MZ 2019 kalendář

MZ praktická – jaro 2019  + Rozpis – praktická MZ 2019 Loket

Podrobné jednotné zkušební schéma SČ MZ – jaro 2019

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení: 27. května 2019 – obřadní síň, Loket.

Maturanti, kteří nedali souhlas se zasláním protokolu o výsledcích SČ MZ, si protokol vyzvednou u Mgr. Babického (ZŘ TV, kancelář 1203, 8-15 h).

Termíny MZ pro podzimní období 2019
Společná část MZ – Didaktické testy, písemné práce2.-6. 9. 2019
Společná část MZ – Ústní zkouška10.-13.9.2019
Profilová část – maturitní zkouška ústní10.-13.9.2019
Praktická zkouška9.-10.9.2019

Společná část maturitní zkoušky DT a PP – kontrola povolených pomůcek proběhne před zadáním zkoušky v učebně.

Přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2019 můžete podávat nejpozději do 25. 6. 2019. Přihlášku je možné si vyzvednout a podat v kanceláři 1203 – Mgr. Tomáš Babický.

Termíny praktická MZ podzim 2019

Termíny ústní MZ podzim 2019

Sdělení MŠMT – termíny SC MZ podzim 2019

Český jazyk a literatura

Školní seznam literárních děl [PDF 284 KB]

Ze školního seznamu literárních děl vybírá žák vlastní seznam 20 literárních děl podle kritérií pro výběr – do 30. 6. 2019 pro podzimní termín MZ.

Seznam literarních děl žáka – vzor [DOCX 106 KB]

Cizí jazyky

Témata školních zkušebních úloh AJ [PDF 263 KB]

Témata školních zkušebních úloh NJ [PDF 129 KB]

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části maturitních zkoušek 2018/2019

Nabídka povinných a nepovinných MZ v profilové části jaro a podzim 2018/2019 [PDF 198 KB]

Informační technologie – Aplikace osobních počítačů [PDF 183 KB]

Stavebnictví [PDF 210 KB]

Kritéria hodnocení profilové části maturitních zkoušek 2018/2019

Informační technologie – aplikace osobních počítačů

Pozemní stavby

 

Maturitní zpravodaj (Oficiální stránky maturitní zkoušky)

Menu