V červnu 2019 úspěšně vykonalo 13 žáků naší školy státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici, 5 z nich dokonce s vyznamenáním. Podmínkou složení zkoušky je přesáhnout v opisu 200 úhozů/minutu a s minimem chyb dle ČSN 01 6910 vypracovat tabulku a obchodní písemnost. Naše škole je jedinou v Karlovarském kraji, kde se zkoušky konají. Děkujeme paní učitelce Brychtové za přípravu zkoušky a zejména za přípravu žáků. Úspěšným absolventům zkoušky gratulujeme.

Ing. Renata Hethová

Menu