Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace (ISŠTE Sokolov) má ve svém rodném listě zapsán datum 1. 9. 1994. Její historie je ovšem delší a úzce souvisí s hornickou tradicí Sokolovska.
Škola vznikla spojením SOU strojírenského, které působilo v regionu více než třicet let a vychovalo tisíce odborníků v elektrotechnických a strojních oborech pro potřeby revíru, se SPŠ elektrotechnickou. Dnes můžeme s určitou hrdostí říci, že transformace odborného školství, která probíhá od počátku 90. let 20. století, zastihla školu dobře připravenou a byla úspěšná. Pokud se tedy rozhodnete pro ISŠTE Sokolov, zvolíte školu s tradicí, která dnes vychovává již generaci vnuků svých prvních absolventů. ISŠTE Sokolov patří dnes mezi největší střední školy v regionu.
ISŠTE Sokolov je státní školou, zřizovatelem je Rada Karlovarského kraje. Znamená to, že studium je bezplatné, neplatí se školné. To je v dnešních ekonomických podmínkách důležitá věc. Nebyli bychom ovšem rádi, kdybyste si udělali závěr podle známého pravidla: co je zadarmo, nestojí za nic. Roční rozpočet školy je dnes kolem 35 miliónů korun, a ty jsme museli my všichni zaplatit ze svých daní.
Další velkou výhodou je to, že areál sokolovské části školy leží v centru okresního města a je dobře dopravně dostupný. V těsné blízkosti školy je zastávka městské hromadné dopravy. Část školy v K. Poříčí leží blízko zastávky ČD. V Karlovarském kraji není střední škola, která by byla dopravně lépe dosažitelná.
Rozhodnutím Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 22. září 2005 došlo s účinností od 1. července 2006 ke sloučení ISŠTE Sokolov a SPŠ, SOU a U Královské Poříčí. ISŠTE Sokolov se stala nástupnickou organizací.
Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017 došlo s účinností od 1. ledna 2018 ke sloučení organizace Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace. Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace dne 31. prosince 2017 v důsledku sloučení zanikla. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace se stala dnem 1. ledna 2018 nástupnickou organizací.
Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017 došlo s účinností od 1. ledna 2018 k sloučení organizace Střední odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace. Střední odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace dne 31. prosince 2017 v důsledku sloučení zanikla. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace se stala dnem 1. ledna 2018 nástupnickou organizací.

Historie odborného vzdělávání od roku 1945 do roku 2012

 

Menu