Zbrusu nová školní počítačová učebna čekala po prázdninách na žáky Integrované střední školy technické a ekonomické. Sedmnáct moderně vybavených počítačů se sedmadvacetipalcovými monitory využívají pod vedením svých učitelů žáci především v odborných předmětech vzdělávacího programu Informační technologie, který je zaměřen na správu počítačových sítí, operační systémy, programování, počítačovou grafiku, webové aplikace aj. Počítačová grafika s licencí „General Public License” (GNU) pro svobodný software umožňuje žákům kvalitní přípravu na budoucí povolání v různých odvětvích IT nejen ve škole, ale i v případě distanční výuky doma, kde je možné si potřebné programy volně stáhnout.

„Když tuto učebnu odborných předmětů porovnám s ostatními učebnami, řekl bych, že je technicky velmi dobře vybavena. A monitory jsou takzvaně ´poggers´,“ nešetřil chválou jeden z žáků 3. ročníku oboru Informační technologie. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni jako kvalifikovaní odborníci IT v různých odvětvích, např. technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT a další. Učebna bude ale sloužit v případě zájmu i žákům v ostatních oborech, které se ve škole vyučují.

Předmět Informační a komunikační technologie (ICT) je součástí výuky ve všech deseti nabízených oborech – studijních i učebních. Jde o technickou oblast, která se celosvětově nejrychleji rozvíjí, a škola připravující pro ni odborníky proto musí dbát na to, aby držela s tímto vývojem krok.

Mgr. Hana Kábrtová

Menu