Naše škola získala za rok 2016 v Karlovarském kraji prvenství mezi středními školami, které jsou nejlépe hodnocené zaměstnavateli a obdržela titul
ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2016. Současně naše škola na základě hlasování firem získala i titul ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ŘEMESLA.

Soutěž ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI pořádá Klub zaměstnavatelů.

Podle pořadatele soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI další ročník této soutěže opět ukázal směr, jakým se  ubírají střední školy, které své žáky něco naučí, z čehož plyne také vysoká pravděpodobnost získání zaměstnání v daném regionu. Hlas firem určujících pořadí v každém z krajů znamená vzkaz pro žáky základních škol i jejich rodiče, kam nasměrovat středoškolské studium v případě, že cílem je najít už po maturitě dobře placené zaměstnání.

Metodika ocenění je založená na jednoduché, ale zároveň transparentní konstrukci, že střední školy v regionu i fakulty vysokých škol v celé ČR znají nejlépe personalisté významných zaměstnavatelů. Pravidelně poznávají při pohovorech, a případně i z pracovní praxe, absolventy všech stupňů škol. Vědí, kdo má absolventy pro trh práce připravené výtečně, uspokojivě, ale také kterým školám se raději vyhnout. Mají tedy hlavní slovo a váhu a váha hlasu navíc závisí na počtu zaměstnanců. Důvodem odlišení velikosti je související schopnost absolventy také reálně zaměstnat.

Oba udělené tituly jsou užitečnou zpětnou vazbou pro všechny pracovníky naší školy. Jsou také cennou informací pro uchazeče, kteří hledají správnou volbu pro přípravu své budoucí kariéry. I nadále jsme odhodláni o dobré jméno u zaměstnavatelů našeho regionu usilovat. Na tento úspěch jsme navázali i v dalších letech.

 

 

 

Menu