Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a jejíž činnost se řídí platnými právními normami. Zřizovatelem a nadřízeným orgánem školy je Karlovarský kraj (právní forma: kraj, IČ 70 891 168, adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary) dle § 13 a) odst. 2 a § 13 b) odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. ISŠTE Sokolov patří k největším školám Karlovarského kraje. Ke 30. září 2019 má škola více jak 750 žáků a 122 zaměstnanců. Budovy školy byly kompletně rekonstruovány v letech 2009 až 2012 za více než 400 mil. Kč.

ISŠTE Sokolov zajišťuje ve školním roce 2019/2020 výuku ve 4 oborech středního vzdělání s výučním listem a 6 oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola také realizuje výuku ve vlastní akreditované svářecí škole a rekvalifikační kurzy pro Úřad práce i pro další subjekty. Škola je velmi dobře personálně, prostorově i materiálně vybavena. Škola patří mezi nejmodernější středoškolská zařízení v České republice.
Provozuje vlastní strukturovanou počítačovou síť s více než 400 počítači, které jsou většinou mikrovlnně a opticky připojeny k internetu. Škola provozuje moderní dvoupatrovou knihovnu, dvě moderní sportovní haly. ISŠTE Sokolov disponuje moderními dílenskými prostory.

Škola vydává vlastní časopis Voice a spravuje odborné projektové weby. Škole se daří i v oblasti sportu, mnohokrát vyhrála Středoškolskou sportovní ligu okresu Sokolov.

Škola, která byla založena s cílem poskytovat veřejnosti vzdělávací služby na principech humanismu a demokracie, úspěšně připravuje své absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách. Svým absolventům vydává a zprostředkuje tyto certifikáty: osvědčení o absolvování svářečského kurzu, výuční list absolvovaného oboru, maturitní vysvědčení, vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici.

Menu