Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízeni – zveřejněno 28. 8. 2019 (formát PDF):

Elektrikář

Obráběč kovů

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení – zveřejněno 28. 8. 2019 (formát PDF):

Elektrikář

Obráběč kovů

Menu