elektrotechnika

Obecná charakteristika oboru

Obor, který ti dá nadhled v technice a umožní ti do ní proniknout, přímo si ji osaháš. Obor Elektrotechnika dává ucelený přehled o konstrukčních technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru. Pokud se chceš orientovat v oblasti nejnovějších technologií slaboproudé a silnoproudé části techniky, máš jedinečnou šanci. Zde nabízíme unikátní propojení obou částí, řízení technologických procesů, někdy procesů řízených přímo z domova – jak? Přes kamery. Je vzrušující naprogramovat si vlastní modul pračky, nápojového automatu, křižovatky a ovládat jej přes mobil, nebo řídit trojfázový motor, jeho výkon apod..

Proč si vybrat obor

Miluješ-li techniku, techniku, co ti usnadní život a co tě posune dál, jsi tu správně. Obor zabírá širokou oblast, která je propojena s každodenním užíváním techniky kolem nás. Slaboproudá i silnoproudá oblast je už dnes propojena v jeden komunikativní celek. Mobilem lze ovládat veškerá domácí zařízení, nastavovat teplotu na topení na chatě, kontrolovat objekty, řídit hlasitost svých audio spotřebičů, řídit velké motory atd. Naučíš se tu základům programování, jejichž účelem je co nejinteraktivněji a jednoduše porozumět světu techniky formou zábavy. Škola hrou tu opravdu má své místo, slogan, který je od Učitele národů Jana Amose Komenského, ne nadarmo Čecha. A Češi, ti si přeci umějí hrát.

Proč studovat s námi?

S námi se studuje příjemně, naše škola má totiž smysl. Individuální přístup ke studentům, skupinová praktická měření, nadšení a pomoc všech pedagogů v oboru.  Máme mnoho pomůcek, a to těch nejmodernějších, vycházejících přímo z praxe, a které jsou přímo od výrobců. Nechybí nám nejmodernější měřicí přístroje, ale především nadšení pedagogové, díky kterým budete vtaženi do veškerého bádání. Toto propojení dělá celou techniku oboru přímo nadčasovou. A to jsem se ještě nezmínil o osciloskopech, frekvenčních měničích, PLC automatech, řídicích systémech regulace a silnoproudu. Dále to jsou motory, stykače, měniče… Navštivte naši školu v Den otevřených dveří a nebudete chtít odejít.

Řekli o nás

Ing. Václav Koch
V roce 2018 jsem navštívil školu po dlouhé době jako bývalý student. Škola mi dala perfektní základ nejen do praxe ale i ke studiu na vysoké škole. Jsem rád, že jsem právě tuto školu absolvoval, a proto mě velmi zajímalo, jak je dnes nově technicky vybavená. Byl jsem mile překvapen, protože škola udělala veliký posun vpřed a posunula se na další level v technice vybavení.

KÓD OBORU
26-41-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elektrotechnika

Certifikáty a osvědčení

Žák oboru Elektrotechnika může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Osvědčení, zkouška z vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice – Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.
Vykonání zkoušky umožňuje samostatně vykonávat elektroinstalatérské práce, tj. montáž a opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů a instalací elektrických spotřebičů v bytové a průmyslové výstavbě.
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Následně jako školící technik s využitím výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů. Dále technik měření a regulace, operátor a programátor PLC systémů, při řízení jednoduchých procesů a při programování průmyslových automatů, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. V konečné fázi pak jako vývojový pracovník, projektant, energetik, při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích a též při provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení.

Menu