Informace pro žáky i rodiče žáků, kteří mají zájem studovat některý z nabízených oborů ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace:

Na přijímací zkoušky Nanečisto se přihlaste na webu školy ve formuláři Přihláška. Vyplňte všechny údaje ve formuláři a odešlete přihlášku ke zpracování.

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2020 ve 12 hodin.

Podrobné informace k přijímacím zkouškám Nanečisto.

Menu