Aktualizováno 25. 2. 2019 – problematické oblasti v přijímacích zkouškách Nanečisto 2019.

Výsledky účastníků přijímacích zkoušek Nanečisto 2019:

Maximální počet bodů z českého jazyka i z matematiky je 50. Hranice úspěšnosti z českého jazyka je stanovená na 13 bodů, z matematiky na 8 bodů.

Nanečisto 2019 – výsledky

Nanečisto 2019 – graf

 

Problémové oblasti v hodnocených přijímačkách Nanečisto 2019:

Český jazyk a literatura

  1. Nalezení slova podle zadaných podmínek (úloha 3.)
  2. Pravopis (úloha 7.)
  3. Znalost rčení (úloha 17.)
  4. Počet souvětí (úloha 13.)
  5. Literární teorie (úloha 16.)
  6. Slabikotvorné souhlásky (úloha 23.)
  7. Dvouslovná spojení označující Prahu (úloha 27.)

Téměř polovina uchazečů nestihla vypracovat všechny úlohy (od 25. do 30. úlohy)

Matematika

Matematika byla celkově velmi problematická a jen velmi malé procento žáků zvládlo správně zpracovat převážnou část úloh. Nevypracované byly velmi často úlohy 13. až 16. především z časových důvodů, kdy se uchazeči k těmto úlohám vůbec nedostali.

Největší problém dělaly uchazečům úlohy z geometrie – hlavně rýsování. Dále je problematické řešení slovních úloh. Často se také stávalo, že uchazeči neoznačili žádné řešení u úloh s výběrem odpovědí, čímž se zbytečně obírají o možnost zisku bodu za „správný tip“. Dále uchazeči neuměli upravovat vzorce (a + b)2 a počítat procenta.

Menu