Informace pro žáky i rodiče žáků, kteří mají zájem studovat některý z nabízených oborů ISŠTE Sokolov.

Datum přijímací zkoušky NANEČISTO: 6. 2. 2020 od 14:30 hodin (ideální je příchod do školy mezi 14:15-14:25 hodin).

Ověření zaevidování přihlášky můžete zde: Ověření přihlášky

Přihlášky k přijímačkám nanečisto na Vojenskou střední školu a vyšší odbornou školu MO v Moravské Třebové neposílejte na ISŠTE Sokolov. Bližší informace naleleznete na stránkách VSŠ a VOŠ MO.

Na přijímací zkoušky nanečisto se přihlaste na webu školy: Přihláška. Vyplňte všechny údaje ve formuláři a odešlete přihlášku ke zpracování. Potvrzení o příjmu a zpracování přihlášky dostanete e-mailem během několika hodin. Zkontrolujte především jméno a příjmení žáka, základní školu a obor vzdělání, na který se hlásí. Na tento e-mail neodpovídejte. Pokud jste potvrzení nedostali, pravděpodobně jste uvedli špatně e-mail. Kontaktujte pak Ing. Jaroslava Vlčka e-mailem na [email protected], uveďte své jméno a příjmení, e-mail, jméno a příjmení žáka, základní školu a obor vzdělání, na který se hlásí.

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2020 ve 12 hodin.

Místo: nová výšková budova ISŠTE Sokolov, vstup hlavním vchodem.

Informace o rozdělení do učeben dostanou účastníci v recepci školy. Budou připraveny seznamy a odpovědní pracovníci školy, kteří pomohou s orientací po budově.

Do učeben vstupují žáci samostatně, bez rodičů.

Rodiče mohou počkat ve vymezených prostorách školy (např. školní bufet). Mohou si žáky vyzvednout po ukončení zkoušek dle níže uvedeného schématu zkoušek.

Plánované schéma zkoušek:

14:30-14:45 hod. administrace v učebně dle rozpisu – ČJL
14:45-15:45 testové úlohy – Český jazyk a literatura (ČJL)
15:45-15:55 ukončení administrace testů – ČJL
15:55-16:15 přestávka na odpočinek
16:15-16:30 administrace v učebně dle rozpisu – MAT
16:30-17:30 testové úlohy – Matematika (MAT)
17:30-17:40 ukončení administrace testů – MAT

Žáci budou evidováni kódy, pod kterými bude možné dohledat výsledky zkoušky  na webu školy nejdříve 10. 2. 2020 po 14 hodině.

Na zkoušku z českého jazyka si žáci přinesou psací potřeby (modrá nebo černá propisovací tužka; obyčejná tužka, barevné tužky na poznámky či podtržení v testovém sešitě).
Na zkoušku z matematiky navíc rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka apod.). Tabulky a kalkulačky nejsou povoleny.

Menu