Informace pro žáky i rodiče žáků, kteří mají zájem studovat některý z nabízených oborů ISŠTE Sokolov

Datum přijímací zkoušky NANEČISTO: 16. 2. 2023 od 15:00 hodin (příchod do školy doporučujeme mezi 14:40-14:50 hodin).

Přihláška k přijímacím zkouškám nanečisto: Registrační formulář

Zúčastnit se mohou pouze registrovaní žáci!

Přihlašování je od 13. 1. 2023 od 8 h. Uzávěrka přihlášek je 13. 2. 2023 ve 12 hodin.

Místo: nová výšková budova ISŠTE Sokolov, vstup hlavním vchodem (karusel od Lobezského potoka).

Informace o rozdělení do učeben dostanou účastníci v recepci školy. Budou připraveny seznamy a odpovědní pracovníci školy, kteří pomohou s orientací po budově. Do učeben vstupují žáci samostatně, bez rodičů.

Rodiče mohou počkat ve vymezených prostorách školy (např. školní bufet). Mohou si žáky vyzvednout po ukončení zkoušek dle níže uvedeného schématu zkoušek.

Plánované schéma zkoušek:

15:00-15:15 hod. administrace v učebně dle rozpisu – ČJL
15:15-16:15 testové úlohy – Český jazyk a literatura (ČJL)
16:15-16:25 ukončení administrace testů – ČJL
16:25-16:45 přestávka na odpočinek
16:45-17:00 administrace v učebně dle rozpisu – MAT
17:00-18:10 testové úlohy – Matematika (MAT)
18:10-18:20 ukončení administrace testů – MAT

Žáci budou evidováni kódy, pod kterými bude možné dohledat výsledky zkoušky  na webu školy nejdříve 17. 2. 2022 po 14 hodině.

Na zkoušku z českého jazyka si žáci přinesou psací potřeby (modrá nebo černá propisovací tužka; obyčejná tužka, barevné tužky na poznámky či podtržení v testovém sešitě).
Na zkoušku z matematiky navíc rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka apod.). Tabulky a kalkulačky nejsou povoleny.

Menu