1957 - 2012
Ředitelé školy ve funkci

Jaroslav Špaček,
1/1957 - 6/1971

(první ředitel Závodní učňovské školy při Ústředních dílnách v Sokolově; slovy kolegů a záznamy v kronikách pečlivý, spravedlivý a pracovitý; za své funkční období řídil školu v Chebu a podílel se na výstavbě důstojného areálu v Sokolově)


Jan Doležal,
7/1971 - 6/1976

(navazuje na práci a výuku v moderním areálu v Sokolově, v ulici Jednoty 1620; za své funkční období modernizuje areál školy; probíhá výstavba sportovní haly, která je nejprve ve správě Domu kultury Sokolov, později je převedena do majetku školy; zavádí nový obor Mechanik důlních strojů a velkostrojů; 1975 - 1. ročník dnes již nejstaršího tzv. Studentského pochodu)


Pavel Krejča, Mgr.,
9/1977 - 12/1986

(upevňuje dobrou pozici školy, jako dynamicky se rozvíjejícího odborného učiliště - největší a nejmodernější v Západočeském kraji; řídí i nově vzniklou Střední průmyslovou školu pro pracující - elektrotechnická; otevírá moderní a potřebný Domov mládeže; stojí u přerodu školy ve Střední odborné učiliště; dokončuje osamostatnění sokolovského a chebského odborného učiliště)


Ivo Bradáč, Mgr.,
1/1987 - 1/1990

(stabilizuje obory technické, závislé na regionální potřebě strojírenských a elektrotechnických profesí; stojí v čele školy v období společenských i kulturních změn kolem roku 1989, kdy po změně struktury regionálního řízení školství nastupuje jako vedoucí Odboru školství mládeže a tělovýchovy při Okresním úřadu Sokolov; následně působí jedno funkční období jako tajemník Městského úřadu Rotava)


Karel Černík, PaedDr.,
1/1990 - 11/1998

(výborný pedagog a systematik školství je jmenován do funkce 1. ledna 1990; vedl školu k progresivní modernizaci a řádu; ve svém funkčním období transformuje školu z odborného učiliště strojírenského přes Střední průmyslovou školu elektrotechnickou na Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov; zavádí nové obory, zejména pro dívky; v roce 1998 odchází do funkce starosty Města Sokolov; po ukončení funkčního období je jmenován vedoucím odboru školství mládeže a tělovýchovy KV kraje; následně pak vedoucím OŠMT Aš, v roce 2009 se načas vrací do ISŠTE Sokolov jako zástupce ředitele)

Josef Novotný, PaedDr.,
12/1998 - 11/2008

(absolvent Gymnázia Sokolov, Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, získává doktorát v roce 1987; tráví v ISŠTE Sokolov bez mála tři desetiletí své pedagogické praxe, kdy dlouhá léta působí ve vedení školy jako zástupce ředitele; jako ředitel školy od roku 1998 navazuje na modernizaci areálu školy, která se stává vlajkovou lodí odborného vzdělávání v Karlovarském kraji; v období optimalizace fůzuje několik školy a v období vrcholu vede školu s více než 1200 žáky; v období modernizace zajišťuje a vede modernizace pavilonu dílen strojírenských oborů za 40 mil. Kč a zasazuje se o podporu a financování Projektu revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov za 400 mil. Kč; v roce 2008 je zvolen zastupitelem a následně hejtmanem Karlovarského kraje; v roce 2010 je zvolen poslancem Parlamentu České republiky; dlouhodobě působil jako kvalifikovaný trenér mládeže, což ho dvakrát přivádí ve funkci trenéra k reprezentaci mládeže ČR ve volejbalu; dlouho působil jako člen správní rady Českého volejbalového svazu i jako předseda Krajského volejbalového svazu; politicky se angažuje regionálně jako zastupitel městského i krajského zastupitelstva a člen rady)


Zdeňka Kolbasová, Ing.,
11/2008 - 2/2009
zastupování ředitele

(po volbě dr. Novotného je Ing. Zdeňka Kolbasová pověřena zastupováním ředitele ve vedení školy; dlouhodobě pracuje ve vedení školy, kdy její odbornost a zodpovědnost přispívá k dobrému řízení úseku teoretické výuky třetí největší školy v Karlovarském kraji)


Pavel Janus, Mgr.,
3/2009 - dosud

(v roce 1988 ukončuje studium oboru Mechanik důlních strojů a velkostrojů maturitní zkouškou studium a odchází na Pedagogickou fakultu ZPČ v Plzni; v roce 1996 nastupuje do školy na částečný úvazek jako učitel VVP, po volbách v roce 1998 a změnách na postu ředitele je jmenován zástupcem ředitele pro oblast teoretické výuky; v roce 2008 je přebírá úsek odborného výcviku a odborných předmětů; v březnu roku 2009 je jmenován ředitelem po dobu výkonu funkčního období hejtmana KV kraje dr. Josefa Novotného; ve svém funkčním období řídí revitalizaci areálu školy a výstavbu nové sedmipatrové školní budovy; je dlouholetým po člen Výboru a Revizní komise Českého volejbalového svazu a místopředsedou krajského volejbalového svazu; od roku 2006 působí jako předseda VSK ISŠTE Sokolov; v období 2005 - 2009 působil s dr. J. Novotným v realizačním týmu reprezentace mládeže ČR)