V rámci oslav 60. let naší školy jsme připravili tyto akce:

5. října 2017 – výstava škol Karlovarského kraje Kam po základní škole?, Světový den učitelů

4. listopadu 2017 – 43. ročník Studentského pochodu

24. listopadu 2017 – Výroční ples – slavnostní setkání zaměstnanců a přátel školy v MDK Sokolov

28. března 2018 – Den učitelů – setkání pracovníků školy

 

Nejen pro pamětníky zde přinášíme něco málo z historie naší školy:

  • 2. září 1957 vznikla Závodní učňovská škola při n. p. Ústřední dílny v Sokolově. Výuka 33 chlapců oboru Elektrozámečník pro lomy probíhala v prostorách části skladu n. p. Důl Přátelství v Březové, teoretická výuka byla do 30. 6. 1960 v místnostech dnešního Městského domu kultury (dříve Hornického domu).
  • V roce 1960 měla škola 150 žáků, kteří studovali v oborech Provozní zámečník a Provozní elektromontér. V té době bylo odloučené pracoviště učiliště v Sokolově v prostorách nového závodu Ústředních dílen v areálu bývalého letiště v Chebu. Teoretická výuka byla v roce 1962 přemístěna do bývalého kláštera v Chebu (Komenda), odborný výcvik zůstal na letišti v Chebu a rozšířil se o detašované dílny v objektu n. p. Přátelství v Březové (dřevěné válečné baráky).  V roce 1963 měla škola už 300 žáků. Elektromontéři chodili na výuku do dílen opraven motorů na Petterwerk (u Svatavy), obor navštěvovaly i dívky.
  • V roce 1967 bylo Odborné učiliště Ústředních dílen, n. p. přejmenováno na Odborné učiliště Sokolovských strojíren, n. p. SR. 1. září 1967 byla výuka zahájena v novém areálu v Sokolově, ul. Jednoty 1620 (areál bývalých jatek). Areál zaujímal dvě budovy teorie a dílny obrábění (svařovna, kovárna, obrobna). V oborech Provozní zámečník, Provozní elektromontér, Elektromechanik, Strojní zámečník a Chemik – palivář studovalo 676 žáků.
  • 1. září 1979 zahájila v areálu školy provoz Střední průmyslová škola pro pracující – elektrotechnická (Provozní elektromontér).
  • 1. ledna 1987 se osamostatnily Střední odborné učiliště Sokolov a Střední odborné učiliště Cheb.
  • V roce 1991 byly v Sokolově Střední průmyslová škola elektrotechnická v Sokolově (2 třídy, 46 žáků) a Střední odborné učiliště strojírenské v Sokolově (16 učebních oborů, 491 žáků).
  • 1. září 1994 vzniká Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov spojením Středního odborného učiliště strojírenského v Sokolově a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Sokolově.
  • 1. července 2006 došlo ke sloučení SPŠ, SOU stavební a U Královské Poříčí a ISŠTE Sokolov.

 

Menu